Familjeföretaget som bryr sig lite extra.

Kontakta oss

Besöksadress/Postadress

Storvägen 60
790 21 Bjursås

Tel: 023-506 50
E-post: info@mmbb.se

Döden är en del av livet.
Oavsett om den kommer väntat eller oväntat är det en händelse som väcker starka känslor av sorg, saknad, vanmakt, rädsla och ibland ilska hos nära anhöriga och vänner.

När ett dödsfall inträffar måste allt få ha sin tid.
Begravningen är en viktig del i sorgeprocessen.
Den kan utformas på många olika sätt – men grundmeningen är dock alltid den samma.
Att på ett värdigt sätt ta farväl och samtidigt få bli ett vackert minne för de efterlevande

Att mista en anhörig, en nära vän är en omvälvande händelse.
Vårt råd är: ”Ha inte för bråttom”.
Det mesta som man känner oro inför kan nästan alltid vänta ett
litet tag.
Ta gärna telefonkontakt med oss, så vi kan ge en första vägledning.